Top Ad unit 728 × 90

Bói tình yêu tuổi quý hợi - nữ mạng

Xem bói tình yêu tuổi quý hợi nữ mạng, tuổi quý hợi hợp với tuổi nào, quý hợi có hợp với canh ngọ, quý hợi, quý hợi.... xem bói tình yêu tuổi quý hợi nữ mạng lên lấy vợ chồng tuổi nào....Tag:bói tình duyên, bói tình duyên, bói tình yêu tuổi quý hợi, bói tình yêu tuổi quý hợi nữ mạng,bói tình yêu tuổi quý hợi, bói tình yêu tuổi quý hợi nữ mạng, bói tình yêu, bói tình duyên, bói tình yêu tuổi quý hợi, bói tình yêu tuổi quý hợi nữ mạng, bói tình duyên tuổi quý hợi, tuổi quý hợi hợp với tuổi nào, xem bói tình duyên tuổi quý hợi nữ
bói tình yêu tuổi quý hợiNếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây có thể đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Giáp Tý, Mậu Thìn, Canh Ngọ, Nhâm Tuất. Những tuổi trên đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên.

Nữ Mạng – Quý Hợi
Sanh năm:1923, 1983 và 2043

Bói tình yêu tuổi quý hợi - Tình duyên:

Về vấn đề tình duyên, tuổi Quý Hợi có ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời sẽ có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 4, 9 và 12 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh nầy thì cuộc đời bạn sẽ hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 8 và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn được hưởng hạnh phúc, chỉ một vợ một chồng mà thôi, đó là những tháng: 1, 3, 6, 7 và 11 Âm lịch.


Bói tình yêu tuổi quý hợi - lựa chọn vợ, chồng:

Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, cuộc đời của bạn có thể sẽ được sống cao sang và giàu có, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Tân Dậu.

Những tuổi trên đây rất hạp với tuổi bạn về việc tình duyên và về cả phần tài lộc, nên dễ tạo được một cuộc sống sang giàu.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây có thể đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Giáp Tý, Mậu Thìn, Canh Ngọ, Nhâm Tuất.

Những tuổi trên đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên. Mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy cuộc đời bạn có thể sẽ gặp cảnh nghèo khổ, làm ăn khó khăn, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Bính Dần, Mậu Dần.

Hai tuổi trên không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên cũng như về đường tài lộc, nên chỉ tạo lấy cảnh nghèo khổ mà thôi.

Những năm nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn bạn phải gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 26, 28, 32, 38 và 40 tuổi.

Sanh vào những tháng nầy bạn sẽ có số nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 5 và 7 Âm lịch.Tag:bói tình duyên, bói tình duyên, bói tình yêu tuổi quý hợi, bói tình yêu tuổi quý hợi nữ mạng,bói tình yêu tuổi quý hợi 

Bói tình yêu tuổi quý hợi - nữ mạng Reviewed by Unknown on 19:28 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by Tu vi - Xem tuoi © 2017
Edit bởi: tuvionl

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.